O nama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOBRODOŠLI NA STRANICE AGENCIJE ARENA

 

Agencija za posredovanje u prometu i zakupu nekrenina " Arena" nalazi se u Kragujevcu, Branka Radičevića 18/7, prvi sprat.

Uspešno posluje od septembra 2000 god. Poslujemo kao kompletan uslužni i informativni centar za sve što je vezano za promet i zakup nepkretnosti. Naše klijente pratimo od pocetka procesa prodaje, kupovine ili zakupa nepkretnosti pa do samog kraja tog procesa, tj. do prenosa vlasništva u katastru nepokretnosti i drugim javnim knjigama.

Naši licencirani agenti na Vaš poziv izvršiće obilazak Vaše nepokretnosti, njeno fotografisanje, procenu /realnu i tržišnu/, izvršiti uvid u dokmentaciju, dati Vam pravne i poreske savete, vršiti oglašavanje i promociju nepokretnosti, voditi posrednicko pregovaranje, a sve to u cilju što brže realizacije posla za koji nas angažujete.

Agencija je upisana u u Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti pod rednim brojem 335, pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, mat.br.54932243, PIB 100559054, žr.br. 310-155575-58 NLB banka i 150-40472-69 Direktna banka.


Dobrodošli!

Vaša agencija Arena